Urolog / Gynekolog på nätet

Internet kan användas för en otrolig mängd användningsområden. Förutom att kolla på video, lyssna på musik eller handlar saker kan internet användas för att hälsa och friskvård. Det kan vara en källa för information, en plats där man kan ställa frågor eller komma i kontakt med kunniga personer för att svar eller hjälp med diagnos.

En utveckling som har kunnat observeras är att hemsidor och portaler inte bara kan vara en plats där individer kan hitta informativa artiklar om sjudomar och hälsa. Många webbplatser ger även möjlighet att ställa frågor till kunniga personer. Vidare har dykt upp onlinekliniker där man kan få kontakt med läkare eller genomföra diagnostiska test för att få hjälp med diagnoser. Du kan även köpa lämpliga läkemedel hos många onlinekliniker. Urologi och gynekologi är två av många discipliner inom sjukvården som drar nytta av internet. Nedan följer länk till europas ledande onlineklinik, eteblerad redan 2004.
Euroclinix.net

Användningsområden
Många informationssidor på internet är inriktade eller har stora sektioner som dedikerade mot gynekologi eller urologi. Förutom många informativa artiklar finns det ofta sektioner med vanliga frågor och svar samt möjlighet att ställa frågor.

Det finns en mängd webbplaster och portaler av denna sort. Vissa av dem är stora sidor som behandlar hälsa och sjukvård samt sjukdomar som vårdguiden, doktorn samt internmedicin för att nämna ett par exempel. Andra sidor är specialiserade på gynekologi, urologi eller intima besvär. En del sidor ger dig även möjlighet att boka tid för konsultation med gynekolog eller urolog via hemsidan.

Webbplatser av denna sort är utmärkta att använda som komplement till läkare, vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen via telefon. Du kan få svar på och ställa frågor samt få mängder av information om besvär som är relaterade till urologi eller gynekologi.

Onlinekliniker är en vidareutveckling av nätapotek som kombinerar ett par koncept:

  • På deras webbplatser kan du hitta utförlig information om sjukdomar, hur de behandlas, vilka läkemedel som kan användas samt beskrivning av symtom
  • De har även i de flesta fall möjlighet att ställa frågor till kunniga personer som läkare och sjuksköterskor. En del har till och med livechattar
  • Förutom att få information och komma i kontakt med kunniga personer kan du även köpa rätt läkemedel för att behandla dina besvär
  • Via en så kallad onlinekonsultation kan man få receptbelagd medicin utskriven och hemskickad. Konsultationen består ofta av att du måste svara på ett omfattande frågeformulär eller svara på frågor som ställs av onlineklinikens personal. Konsultationen är grundlig och noggrann för att värna om patientens säkerhet
  • Alla svar från en onlinekonsultation granskas av läkare innan ett köp av läkemedel godkänns för att försäkra att rätt behandling skrivs ut

Du kan ofta hitta både information och lämpliga behandlingar till många av de vanligare problemen som rör gynekologi eller urologi på onlinekliniker.

Tänk på
Urolog eller gynekolog på nätet samt onlinekliniker är en bra resurs och ett utmärkt komplement till den vanliga vården, men kan inte ersätta den. För många besvär där du måste kontakta en urolog eller en gynekolog är en grundlig utredning av läkare at föredra. Det finns många variabler och faktorer som påverkar sjukdomar och besvär, så det går inte alltid att dra en slutsats utifrån observerade symtom eller basera en diagnos utifrån hur du besvarar frågor.