Syfilis

Syfilis orsakas av bakterien Treponema pallidum och smittas vanligen via vaginala och anala samlag. Den kan även smitta vid oralsex. Sjukdomen är ovanlig i Sverige och kan om man inte behandlar den leda till mycket allvarliga konsekvenser.

Symtom
Sjukdomen är en ganska lömsk eftersom den ofta är symtomlös. Symtomen kan dessutom variera väldigt mycket från person till person. Vidare kan symtom vara vaga och otydliga. Om misstänker att du är drabbad eller du upplever några symtom som liknar de nedan beskrivna bör du omedelbart uppsöka läkare.

Symtomen varierar även hur sent i sjukdomsförloppet de visas:

  • Tidiga symtom är de som kan uppträda inom 12 veckor efter smittotillfället. De visas oftast som en eller flera rödaktiga sår på blygdläppar, penis eller runt analen. Såren kan även utvecklas på läpparna
  • I upp till sex månader efter smitta kan rödaktiga utslag blidas på kroppen. I samband med utslagen får man även ofta symtom som liknar influensa som feber, halsont, allmän hängighet samt trötthet i musklerna.
  • Om ingen behandling sätts in efter de första två faserna kommer sjukdomen att försvinna. Men syfilis kan komma tillbaka efter många år och ge allvarliga konsekvenser som kan drabba hjärtat eller nervsystemet

Syfilis bör alltid behandlas eftersom den kan sprida sig till blodet och infektera många av kroppens organ. I sitt sena stadie kan den drabba nervsystemet eller hjärtat. Infektionen brukar läka ut av sig själv efter cirka 2 år, men hos många stannar den kvar i kroppen. Infektionen stannar kvar i kroppen hos ungefär 30-33% av alla drabbade.

Diagnos kan ställas utifrån symtom, men det är ofta nödvändigt att komplettera med prover för att vara på den säkra sidan.

I tidigt stadie kan syfilis effektivt behandlas med antibiotika. I senare stadier kan det vara nödvändigt att komplettera med andra metoder och läkemedel.