Gonorré (medicin och symtom)

Gonorré är en relativt vanlig könssjukdom. Antalet fall har ökat de senaste åren och är vanligare hos män än kvinnor. Det uppskattas att ungefär 7 av 10 smittade är män. Den är inte lika vanlig som klamydia. Gonorré kan vara aningen svårare att behandla än den vanligare könssjukdomen klamydia men är fortfarande relativt lätt att behandla. En obehandlad infektion kan leda till allvarliga konsekvenser. Sterilitet är en allvarlig potentiell konsekvens. Om du misstänker att du smittats av gonorré kan det vara svårt att veta det enbart utifrån märkbara symtom. Man kan besöka onlinekliniker och göra läkarbesöket via internet där man får hjälp med diagnos och få rätt medicin utskriven och hemskickad.

Smitta och diagnos
Sjukdomen är en så kallad bakteriell könssjukdom. Den orsakas av en bakterie som kallas Neisseria Gonorrhoeae. Den lever främst i urinröret men kan även finnas i slida, livmoderhalsen, svalg , ändtarm samt i ögonen. Smitta sker genom överföring av bakterien genom oskyddat vaginal, oral eller analsex. Bakterien kan även överföras via exempelvis sexleksaker, men det är oklart hur stor risk det är att smittas och risken är förmodligen ganska liten.

Det är inte helt lätt att ställa en korrekt diagnos enbart utifrån symtom. Många smittade är symtomfria och symtomen kan vara väldigt otydliga.

Symtom
Många personer som smittas är symtomfria, det vill säga att de inte uppvisar några symtom. Vidare kan symtomen vara vaga eller otydliga. Det är vanligare för kvinnor inte uppvisar symtom än män. Det är därför ett test är viktigt för att få en säker diagnos. Eventuella symtom kan uppträda mellan 5 till 30 dagar efter smitta, men är tecken på gonorré uppträder vanligen någon vecka efter smittotillfället.

Generella symtom inkluderar:

  • Hudutslag
  • Blödningar
  • Smärta vid urinering
  • Klåda i underliv eller könsorgan

Särskilda vanliga symtom för män är flytningar från penis och smärta vid urinering. En del män kan uppleva att de behöver kissa oftare i samband med smitta. Testiklar kan bli svullna eller ömma. Ovanliga symtom är inkontinens, anala obehag och flytningar samt svullet urinrör.

Kvinnor upplever ofta förändrade flytningar i samband med gonorré . De kan ändra färg, bli rikligare eller börja lukta illa. Andra symtom inkluderar smärta vid urinering och onormala blödningar. Ovanliga symtom hos kvinnor är magsmärta, anala flytningar, munsår samt smärta vid sex.

Behandling
Gonorré bör alltid behandlas eftersom den kan leda till allvarliga konsekvenser. Sjukdomen kan effektivt behandlas med antibiotika, men det kan krävas en kur som kombinerar flera preparat. Det finns en sorts gonorré som har utvecklas att bli mer tolerant mot behandling. Det är därför säkrast att använda en kur som kombinerar flera sorters antibiotika i samma behandling för att försäkra sig om bästa resultat.

En snabb och potent kur kombinerar två sorters antibiotika, Cefixim och Azithromycin för att effektivt bota gonorré. Förutom att ge synnerligen god effekt är det en engångskur, det vill säga att du bara behöver inta dosen vid ett tillfälle.

Efter avslutad behandling bör du ta ett till gonorrétest för att vara säker på att kuren fungerade.

Risker
Om infektionen inte åtgärdas kan den leda till potentiellt allvarliga konsekvenser.
Män kan drabbas av bitestikelinflammation eller inflammation i prostatan som en följd av gonorré. Detta kan leda till skador som kan ge upphov till att det blir svårare att gör någon gravid. Även spermieproduktionen kan försämras.

Kvinnor kan drabbas av inflammation i äggstockarna i samband med gonorré. Inflammationen kan leda till skador på äggledarna vilket kan leda till svårigheter att bli gravid. Det är vanligare för kvinnor att få fertilitetsproblem som följd av sjukdomen än män.

Hos både män och kvinnor kan gonorré sprida sig till blodet samt leder, vilket kan vara väldigt allvarligt. Mottagligheten för andra könssjukdomar kan även öka om gonorré inte behandlas.