Disclaimer och copyright

Disclaimer:
Webbplatsens innehåll skapat i informativt syfte och är inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Innehåll på webbplatsen som kan kopplas till läkemedel och behandlingar är utformat i informativt syfte, och är inte avsett som reklam eller marknadsföring för receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet enligt lag att marknadsföra receptbelagda läkemedel inom EU.

Copyright:
Allt innehåll är skyddat av upphovsrättslagen. Plagiering kan ge konsekvenser i form av rättsliga påföljder med stöd av upphovsrättslagen.