AIDS

HIV/AIDS den allvarligaste sexuellt överförbara sjukdomen. Det är en så kallad viral könssjukdom, det vill säga att den sprids via ett virus.

Smitta och förlopp
HIV/AIDS smittar genom HIV-viruset. Förkortningen HIV står för Human immunodeficiency Virus eller Humant immunbristvirus på svenska. Viruset finns i kroppsvätskor och sekret. Smitta sker via utbyte av kroppsvätskor som via vaginala eller anala samlag. HIV smittar inte via kyssar eller pussar.

Efter smitta bryter HIV-viruset ner immunförsvaret vilket gör kroppen sårbar för infektioner och sjukdomar. Sjukdomen AIDS som HIV-viruset leder till brukar beskrivas som processen när immunförsvaret bryts ned. När kroppens immunförsvar är nedsatt kan resulterande infektioner och sjukdomar leda till allvarliga hälsobesvär eller dödlig utgång.

Symtomen brukar komma först lång tid efter smitta och kan vara väldigt varierande från person till person. Vidare kan smittade vara symtomfria. Tecken på sjukdomen brukar komma först efter ett par år och kan vara allt från att man känner sig hängig, går ner i vikt eller får svullna lymfkörtlar. Feber, diarréer samt nattliga svettningar är andra symtom som kan upplevas. Generellt är det svårt att ställa diagnos utifrån symtom, det enda säkra sättet är att ta ett HIV-test.

Antalet fall av HIV/AIDS ökar hela tiden i Sverige och övriga världen. Det bedöms att det finns cirka 34 miljoner smittade runt om i världen och ungefär 65 000 i Sverige.

Behandling
Det går inte att bota HIV/AIDS, men det finns effektiva mediciner som bromsar sjukdomen och AIDS behöver inte vara en dödlig sjukdom. Många smittade kan bibehålla en god livskvalitet.