Könssjukdomar (medicin, symtom m.m)

Condyline

Doxycyklin

Aciklovir

Om produkten
Aktiv substans: Imiquimod Doxycyklin Acicklovir stada
Tillverkare: Meda Actavis Actavis
Formulering: Gel/vätska Tablett Tablett
Behandlingen
Mot Klamydia: Nej Ja Nej
Mot Ureaplasma: Nej Ja Nej
Mot Kondylom: Ja Nej Nej
Mot könsherpes: Nej Nej Ja
Doseringar: 5 mg/ml 100 mg 800, 200 mg
Applicering/intag: 2ggr/dag-3ggr/v. 2ggr/dag 4ggr/dag
Behandlingstid: 3 dgr/behandlingsperiod ca 7 dgr ca 5 dgr
Tidigast utläkning: efter 20 dgr 5-7 dgr 3-5 dgr
Minskar smittorisk: Ja Nej Ja
Pris från: 631 kr 445 kr 438 kr
Länk nätapotek: Condyline Doxycyklin

Aciclovir

Vilka nätapotek i Sverige är seriösa och vilka bör unvikas, mer info här

Sammanfattning:

Condyline
Condyline är en snabbverkande medicin mot könsvårtor. Den aktiva substansen podophyllotoxin angriper vårtstrukturerena och friska celler ersätter infekterade celler i takt med att vårtan dör. Läkemedlet appliceras direkt på vårtan i formuleringen gel/vätska. Även om du använder snabbverkande läkemedel kan HPV-infektioner i underlivet vara svårbehandlade, det är därför viktigt att ha tålamod med behandlingen. Condyline är ett bra alternativ för att påbörja behandling av kondylom, om det inte fungerar finns det flera andra alternativ som Aldara eller Wartec.

Doxycyklin
Är ett så kallad bredspektrumantibiotika och tillhör en grupp av antibiotika som kallas tetracykliner. Doxycyklin kan användas för att behandla ett brett spektrum av infektioner orsakade av bakterier och fungerar inte mot svamp i underlivet. Läkemedlet är säkert att använda och har kliniskt bevisad verkningsgrad mot Klamydia och Ureaplasma, och har låg biverkningsprofil. Det är förmodligen det vanligaste antibiotikan som skrivs ut mot klamydia. Två andra vanliga alternativ är azitromycin eller zithromax om Doxycyklin av någon anledning är olämpligt.

Aciklovir
Läkemedlet lindrar symtom och förkortar sjukdomsförloppet för genital herpes, munherpes samt bältros. Läkemedlet är snabbverkande och förbättring av symtom kan ske relativt snabbt, ex inom 2-3 dagar efter påbörjad kur. För att uppnå bästa möjliga verkan bör man påbörja behandlingen så tidigt som möjligt i herpesutbrottet. Aciklovir är även väl lämpad för förebyggande behandling som minskar risken för herpesutbrott. Aciklovir är ett bra val att använda mot könsherpes, tack vare en kombination av bra effekt mot herpesutbrott samt enkel att använda i förebyggande syfte. Det finns även andra herpesläkemedel som Famvir och Valtrex som kan användas om Aciklovir inte uppnår tillfredsställande effekt.

jämförlinjeslut
Sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner kallas ofta gemensamt för könssjukdomar. En kort, generell beskrivning av denna kategori är sjukdomar och infektioner som överförs via sexuell kontakt.

Under de senaste åren har antalet rapporterade fall av könssjukdomar ökat varje för varje år. Det uppskattas att bara i Västeuropa kommer 17 miljoner nya fall rapporteras under 2014. Så tänk över riskerna när du har oskyddat samlag och håll dig informerad om riskerna. Du bör även läsa på lite om könssjukdomarna samt hur de behandlas så du vet hur man kan åtgärda dem om du smittas.

Tre kategorier könssjukdomar
Könssjukdomar kan spridas genom alla sorters sexuell aktivitet. Slemhinnor i underlivet samt könsorgan är särskilt utsatta och löper högre risk att både smittas och sprida smitta. Det är dock viktigt att tänka på att även resten av kroppen kan drabbas som exempelvis munnen och halsen. Svamp i underlivet är den vanligaste sjukdomen men kategoriseras inte som en könssjukdom trots att den kan smitta vid direkt hudkontakt.

Det finns många sorters sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner men de smittar med skilda mekanismer. Generellt finns det 3 kategorier av könssjukdomar:

 • Virala. Orsakas av virus och är ofta inte möjliga att bota permanent men kan förhindras att få utbrott genom mediciner som effektivt hämmar eller gör viruset inaktivt
 • Bakteriella. Orsakas av bakteriella infektioner och är sällan allvarliga. Är lätta att bota och behandlas ofta med antibiotika
 • Parasitiska. Som namnet antyder orsakas parasitiska könssjukdomar av parasiter av olika slag. De är generellt lätta att bota.

Det går inte att säga en kategori är svårare än någon annan. Kortvariga och långvariga effekter skiljer sig mycket även mellan sjukdomar och infektioner även i samma grupp. Dock kan man säga att virala könssjukdomar är besvärligare eftersom de sällan går att bota, utan man kan endast hämma eller hålla dem inaktiva för att förhindra utbrott.

De vanligaste könssjukdomarna är från både virala och bakteriella kategorier. Det tre mest förekommande sexuellt överförbara sjukdomarna i Sverige är Klamydia, Herpes och kondylom / könsvårtor . Alla tre är relativt harmlösa och lätta att behandla. Klamydia är en bakteriell infektion. Herpes och kondylom / könsvårtor är virala. Gonorré är en annan sexuellt överförbar infektion som blir allt vanligare.

Sjukdomar, infektioner och behandling
Eftersom det finns ganska många könssjukdomar är det stor skillnad hur man behandlar dem. Bakteriella könssjukdomar orsakas av bakterier och i denna kategori finns två av de vanligare könssjukdomarna. Orsaken till denna sorts könssjukdomar är bakterier infekterar kroppen, vanligen slemhinnor i underlivet samt på könsorgan. Även ändtarm och munnen kan drabbas. Alla könssjukdomar, även de relativt lättbotade bakteriella varianterna, bör behandlas för de kan ge allvarliga konsekvenser. De sjukdomar som vanligtvis räknas som bakteriella är:

 • Klamydia. En av världens vanligaste könssjuddomar. Orsakas av bakterien Chlamydia Trachomatis. Den sprids främst mellan slemhinnor och oskyddat sex är den särskilt vanligaste anledningen till smitta. Många smittade är symtomlösa eller uppvisar inga tydliga symtom, upp till 75% av alla smittade visar inga tydliga symtom. Inkubationstiden är mellan 1 till 3 veckor efter smitta. Sjukdomen behandlas lätt med antibiotika. Två populära och effektiva sorter är Doxycyklin eller Azithromycin
 • Gonorré orsakas av bakterien Neisseria Gonorrhoeae och blir all vanligare. Bakterien överförs mellan slemhinnor via vaginalt, analt samt oralt sex. De flesta smittade är symtomfria eller visar inte upp några tydliga symtom. Gonorré är vanligare bland män, cirka 70% av all smittade är män. Sjukdomen går att bota med antibiotika, men det finns en ny form av gonorré som kräver behandling med två läkemedel samtidigt för att bota. En bevisat effektiv och populär kur är en kombination av två antibotikasorter, Cefixim och Azithromycin
 • Mycoplasma Genitalium är namnet på den bakterie som orsakar mycoplasma i underlivet. Det är en relativt ovanlig könssjukdom. Bakterien fäster sig i och området runt könsorganet och sprider sig främst via sexuell kontakt vaginalt, analt samt oralt. Den ger liknande symtom som klamydia men är ofta symtomlös. Sjukdomen är lätt att behandla, en antibiotikakur räcker oftast för att bota infektionen. Azithromycin är en antibiotika som ger snabb och bra behandling mot Mycoplasma Genitalium
 • Syfilis smittas vanligen via vaginal eller analsex men kan även smittas via munnen. Orsakas av bakterien Treponema pallidum. Sjukdomen kan vara symtomlös men kan även visa en mängd symtom. Syfilis är ovanlig i Sverige och cirka 90% av alla smittade finns i utvecklingsländer. Sjukdomen behandlas med antibiotika och botar effektivt. Sjukdomen kan leda till allvarliga följder om den inte behandlas

I vissa fall räknas även Ureaplasma Urealyticum som en bakteriell könssjukdom eftersom den kan smittas via sexuell kontakt.

Virala könssjukdomar smittar via virus som överförs via sexuell aktivitet. Viruset överförs via blod, kroppsvätskor eller kontakt. I denna kategori finns två av de vanligaste könssjukdomarna samt den som av många anses som den allvarligaste HIV/AIDS. Vidare är de aningen mer besvärliga att behandla än bakteriella könssjukdomar, efter smitta stannar viruset ofta i kroppen och det går inta att bota sjukdomen genom att ta bort viruset. Behandlingen bygger oftast på att hämma eller få viruset inaktivt så att sjukdomen inte får utbrott.

 • Könsvårtor / kondylom orsakas av HPV-virus(Humant papillon virus). Det är främst HPV-stammarna HPV-6 och HPV-11 som ger upphov till kondylom. Det är en av de vanligaste könssjukdomarna i världen. Smitta sker främst via direkt kontakt och anses ha hög smittorisk. Alla visar inte symtom, det uppskattas att mellan 30 och 50 % av alla smittade är symtomlösa. Efter smitta stannar viruset i kroppen och sjukdomen kan inte botas, men viruset kan hämmas och utbrott förhindras. Detta kan åstadkommas med mediciner som stimulerar immunförsvaret eller agerar mot symtom och besvär. Tre effektiva kurer mot könsvårtor är Aldara, Condyline och Wartec
 • Genital herpes eller könsherpes är en variant av herpes som drabbar underlivet. Orsakas av ett virus som kallas Herpes Simplex Typ 2. Könsherpes räknas som en av de vanligaste könssjukdomarna i världen. Smitta sker främst via hudkontakt och anses mycket smittsamt. De flesta som smittas är symtomlösa, det uppskattas att upp till 75% av alla smittade ej uppvisar symtom. Viruset stannar i kroppen efter smitta och sjukdomen kan ej botas. Behandlingen går ut på att ta bort eller förhindra utbrott och detta sker genom anti-virala läkemedel som kan stärka immunförsvaret mot viruset, hämma viruset eller attackera det. Tre väl fungerade läkemedel är Aciklovir, Famvir samt Valtrex
 • Hepatit B smittas genom kroppsvätskor och blod, och kan smitta genom sexuell kontakt. Viruset kallas Hepatit-B virus(förkortas HBV) och orsakar en inflammation i levern efter smitta. Sjukdomen kan alternativt benämnas gulsot. Hepatit B är en relativt vanlig sjukdom globalt sett men är inte särskilt utbredd i Sverige. I de flesta fall läker kroppen ut infektionen och sjukdomen går över av sig själv. Ibland kan sjukdomen bli kronisk, men kan då behandlas effektivt med antivirala läkemedel som hämmar viruset eller ökar immunförsvarets motståndskraft

Parasitiska könssjukdomar orsakas av främmande, parasitiska organismer eller små djur. Parasiterna sprids via hudkontakt eller kroppsvätskor. Det är generellt lätt att behandla parasistiska könssjukdomar efter riktig diagnos. Denna sorts könssjukdomar leder sällan till allvarliga följder men har ofta besvärliga symtom.

 • Skabb orsakas vanligen av parasitiskt kvalster som kallas Scarcoptes Scabiei. Den smittar via nära kontakt och efter överföring gräver parasiten små gångar i huden översta skikt. Den kan räknas som en könssjukdom eftersom den har hög smittorisk i samband med sexuell aktivitet. Det finns effektiv behandling med ett antal skabbdödande läkemedel. Ett par av dem är benzylbensoat(Tenutex), Permethrin, Ivermectin samt lindane
 • Trikomonasinfektion orsakas av en parasiten Trichomonas Vaginalis. Det är en liten encellig organism som ofta kategoriseras som en protozoan. Organismen överförs via kroppsvätskor och lever främst i urinrör och vaginan. Smitta sker främst via sexuellt umgänge men kan i sällsynta fall smitta via sekundär kontakt som via blöta handdukar. Sjukdomen är inte särskilt vanlig. Det finns effektiva läkemedel mot trikomonasinfektion som dödar organismen som ger upphov till infektionen. Ett välkänt och effektivt läkemedel är antibiotika Metronidazole (Flagyl)
 • Flatlöss orsakas oftast av en lus som kallas Pthirus pubis. Den trivs bäst i hårväxt som könshår. Lössen är ungefär två millimeter stora och överförs främst via sexuell kontakt, men kan även om det inte är vanligt överföras via sängkläder och handdukar. Det finns effektiva behandlingar, oftast är det parasitdödande medel. Två mycket använda läkemedel är Prioderm eller Tenutex